دانلودها

Untitled-2nnn
Untitled-2pppp

دفترچه راهنمای کاربر ترانس های اندازه گیری جریان فشار متوسط

4VPA-4VPA1-voltage-transformer-(instalation)-1

دستورالعمل نصب و نگهداری ترانس های ولتاژ داخلی مدلهای 4VPA1 و 4VPA شرکت نیرو ترانس

666

كاتالوگ ترانس‌هاي روغني هرمتيك ایران ترانسفو

555

كاتالوگ ترانس‌هاي توزيع روغني ایران ترانسفو

کاتالوگ شرکت نیرو ترانس (Niroutrans)

Untitled-2

نقشه ابعادی ترانسفورماتورهای اندازه گیری مرکب (MOF) سه فاز 33kv

888

كاتالوگ ترانس هاي خشك رزيني ایران ترانسفو

777

راهنماي نصب و بهره‌برداري ترانسفورماتورهای توزیع روغنی

دستورالعمل نصب و بهره برداري ترانس جريان(Clamp CT)

999

بروشور ترانس‌هاي روغني كم‌تلفات ایران ترانسفو