مقالات

فشارشکن

فشارشکن ترانس فشارشکن ­ها در ترانس اعم از کنتاکت ­دار و ساده برای جلوگیری از دفرمگی (تغییر شکل) و انفجار…

روغن نمای مغناطیسی

روغن نمای مغناطیسی: کاربرد: روغن در ترانسفورماتورهای(ترانس­های) روغنی به عنوان پر حجمترین عایق و خنک کننده ترانس(ترانسفورماتور) استفاده شده است…

رطوبت گیر (سیلیکاژل)

رطوبت گیر (سیلیکاژل) یکی از عوامل تخریب روغن ترانسفورماتور (ترانس) که طول عمر آن به شدت کاهش می دهد، رطوبت…