روشهای مناسب بهره برداری ترانسفورماتور ، موثر در افزایش طول عمر ترانس

روشهای مناسب بهره برداری ترانسفورماتور ، موثر در افزایش طول عمر ترانس

روش های اصولی و عملی نگهداری ترانسفورماتور که در افزایش طول عمر ترانس اثر مثبت دارند:

1 –  تهیه شناسنامه کامل ترانسفورماتور

2 –  انجام عملیات زیر، هر 12 ماه یکبار

 • آچار کشی مهره های ایزولاتورها و اطمینان از محکم بودن آنها
 • سطح روغن و روغن نما کنترل و شیشه های روغن نما و سیلیکاژل پاک شوند
 • بدنه ترانسفورماتورها و رادیاتورها و تمام سطوح باید به خوبی پاک شود

3 –  تهیه برگ لازم آزمایشات روغن ، مقاومت زمین و نصب آن در محل پست

4 –  درج انشعابات جدید از هر پست از لحاظ آمپراژ واگذار شده، کنترل شعاع تغذیه

5 –  بعد از وقوع هر حادثه تست نمونه ای روغن لازم است

روشهای مناسب بهره برداری ترانسفورماتور ، موثر در افزایش طول عمر ترانس6 –  ترانسفورماتورها باید بعد از هر 10 سال تجدید نظر کلی شوند

7 – بریدن درختان و سرشاخه ای مزاحم ترانس های هوایی

8 – کنترل درجه حرارت محیط

9 – کنترل و تعیین ارت

10 – انتخاب سیم های مس با آمپر مجاز

11 – حذف نقاط تیز لوله ها، تابلوها و تعبیه واشر های لاستیکی

12 – نصب تابلو توزیع در فاصله 0.5 متری از زمین و تعبیه دیوار آجری برای بستن زیر تابلو

13 – مشخص نمودن مسیر کابل های زیر زمینی

14 – تعیین و استاندارد نمودن رشد بار

15 – تقسیم بار متعادل روی هر 3 فاز

انجام موارد بالا افزایش طول عمر ترانس را به دنبال خواهد داشت.

بخش مورد تست
تست هایی که باید انجام شود
سیم پیچ ها
 • مقاومت سیم پیچ ها
 • نسبت تبدیل، پلاریته، فاز
 • جریان تحریک در تمامی تپ ها
 • امپدانس اتصال کوتاه
 • مقاومت عایقی با زمین
 • ظرفیت خازنی
 • ضریب قدرت، ضریب تلفاتی
 • ولتاژ القایی، تخلیه جزیی
بوشینگ ها
 • ظرفیت خازنی
 • تلفات دی الکتریک
 • ضریب قدرت، ضریب تلفات
 • تخلیه جزئی
 • دما
 • سطح روغن
 • بازرسی فیزیکی
روغن
 • آنالیز میزان گاز محلول
 • استقامت عایقی
 • کشش سطحی
 • عدد اسیدی
 • بازرسی فیزیکی
 • رنگ
 • میزان آب
 • آنتی اکسیداسیون
 • ضریب قدرت، ضریب تلفات
 برای انجام خدمات تست و مانیتورینگ ترانسفورماتور خود، با ما تماس بگیرید.

Related Posts

Leave a comment