بازرسي، تست و پايش ترانسفورماتور

با توجه به اهمیت پایش وضعیت ترانسفورماتورها، پویا ترانس با همکاری متخصصین حرفه ای و برخورداری از تجهیزات تست و پایش در قالب همکاری با دانشگاه علم و صنعت، کلیه خدمات مهندسی بازرسی، تست، عیب یابی و پایش وضعیت انواع ترانسفورماتورها و متعلقات آنها را ارائه می نماید.

  • بازرسی ترموگرافی
  • عیب‌یابی از طریق آنالیز گاز با استفاده از دستگاه‌های کروماتوگراف
  • تست PD در حین سرویس
  • تست اندازه‌گیری ولتاژ بازیافتی
  • مانیتورینگ عایق و سیم‌پیچ‌ها
  • مانیتورینگ تپ‌چنجرها
  • بررسی جابه‌جایی سیم‌پیچ‌ها
  • تست و مانیتورینگ بوشینگ