ترانس های اندازه گیری مرکب MOF (ام او اف)

ترانسفورماتور های اندازه گیری مرکب

ترانسفورماتور اندازه گیری سه فاز مرکب (MOF)، مجموعه ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان در یک محفظه واحد می باشد. که چند سالی است به عنوان یک تجهیز جدید اندازه گیری پارامترهای جریان و ولتاژ در شبکه های توزیع استفاده می شوند. ترانسفورماتورهای اندازه گیری مرکب شامل سه ترانسفورماتور جریان تک فاز  (CT) و دو ترانسفورماتور ولتاژ (PT) می باشند که در ردیف های ولتاژ رایج شبکه توزیع کشور و در طیف جریانی متنوع  به بازار عرضه می شوند.

صفحه مرتبط: درباره شرکت نیرو ترانس شیراز

موارد کاربرد MOF در شبکه های توزیع را می توان به صورت زیر عنوان نمود:

1. اندازه گیری انرژی مصرفی مشترکین

واگذاری انشعاب مشترکین با مصارف سنگین پیش از معرفی و عرضه ترانسفورماتورهای اندازه گیری مرکب، با احداث پست زمینی و تجهیز آن به ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ مجزا، فراهم می شد. هم اکنون با توجه به مزایای ترانسفورماتورهای  اندازه گیری مرکب از جمله امکان نصب روی سازه های هوایی نیاز به احداث پست زمینی نبوده و بسیاری از دغدغه ها از جمله زمان طولانی نصب و راه اندازی پست زمینی، هزینه های بالای تجهیزات پست زمینی، ضرورت دشواری های تامین و هزینه فضای کافی برای احداث پست زمینی، هزینه نگهداری و بهره برداری و … حذف شده است.

2. اندازه گیری انرژی تبادل شده در شبکه های توزیع

یکی از موارد مصرف ترانسفورماتورهای اندازه گیری مرکب، اندازه گیری انرژی مبادله و مصرف شده بین شهرها و شرکت های توزیع همجوار می باشد. این امر در کنترل انرژی تبادل شده و اجرای طرح های کاهش تلفات و همچنین امور تحقیقاتی و مطالعاتی در شرکت های توزیع بسیار موثر می باشد. پیش از این از پست های زمینی و آن هم به دلیل هزینه بر بودن فقط در نقاط کلیدی و پر اهمیت انجام می گرفت.

3. اندازه گیری

به دلیل سهولت بکارگیری MOF در هر نقطه خاص از شبکه از آن به منظور برداشت سریع و آسان مقادیر ولتاژ و جریان برای بررسی و مطالعه رفتار شبکه و یا هرگونه نیاز فنی و غیر فنی دیگر بهره برداری می شود.

MOF های شرکت نیرو ترانس پس از چند سال مطالعه و تولید آزمایشی هم اکنون با برخورداری از تاییدیه معتبر شرکت توانیر در حال تولید و عرضه می باشد.

ولتاژ اولیه ترانسفورماتورهای مرکب نیرو ترانس حداکثر ۲۴ کیلوولت و ثانویه آنها حداکثر ۱۰۰ ولت می باشد. همچنین به ازای جریان اولیه (ورودی) ۵ الی ۳۰۰ آمپر، حداکثر جریان ثانویه ۵ آمپر برای بهره گیری از موارد اندازه گیری و حفاظتی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.