تعمير ترانسفورماتور

پویا ترانس ضمن فروش انواع ترانسفورماتورها با همکاری متخصصین و تکنسین های با تجربه و بهره گیری از کارگاه های مجهز، دارای پروانه و مورد تایید شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو از کلیه شهرها موارد و درخواست تعمیر ترانسفورماتور می پذیرد. ترانسفورماتورهای تعمیر شده توسط این شرکت برای مدت حداقل یک سال گارانتی می شوند.