اثر ویرانگر نیروی باد بر روی دکل برق و فرو ریزش آن

 

بعضا در طراحی سازه های بلند نیروی باد از نیروی زلزله مهمتره!!!

شرکت فن‌آوران پویا صنعت وفا، نماینده رسمی شرکت ایران ترانسفو (کد220) و نیرو ترانس شیراز

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید با ما تماس بگیرید.