انواع روش‌های خنک کنندگی در ترانسفورماتور

انواع روش‌های خنک کنندگی 

ترانسفورماتور‌ها با اینکه دارای بازدهی بسیار بالایی هستند اما یکی از مشخصه‌های مهم آنها تلفات انرژی است. قسمتی از این تلفات مربوط به هسته است که به آن تلفات آهنی می‌گویند، قسمتی هم در زمان بارگیری می‌باشد که به علت عبور جریان از سیم پیچ ها میباشد.

در هر صورت تلفات انرژی  خود را به صورت حرارت نشان میدهد. این حرارت  عامل خوبی نیست و باعث تضعیف و از بین رفتن عایق‌های درون سیستم می‌شود. از طرفی حفظ عایق‌ها از صدمه با طول عمر ترانس رابطه‌ی مستقیم دارد، از این رو نیاز به خنک کنندگی در ترانس‌ها نیازی جدی و حیاتی است.

در اینجا به طور خلاصه و ساده شده به شرح چند روش پرکاربردتر جهت خنک کنندگی ترانس‌های روغنی اشاره می‌کنیم:

  • Oil Natural Air Natural) ONAN)

در این سیستم روغن گرم در ترانس به سمت شیار‌های خنک کننده ترانس می‌رود و در شیارها با توجه به افزایش سطح روغن فرآیند خنک شدن آن سرعت می‌یابد. اگر بخواهیم مثالی بزنیم مانند ریختن چای از استکان در نعلبکی است تا خنک تر شود!!!

. این سیستم مخصوص ترانسفورماتورها با قدرت کم، تا  MVA30 است.

  • Oil Natural Air Force) ONAF)

در این سیستم روغن گرم به همان روش قبلی به سمت شیار‌های اطراف ترانس می‌رود تا در بخشی قرار گیرد که سطح تماس بدنه با هوای خارج بیشتر باشد تا روغن سریعتر خنک شود. اما تفاوت در اینجاست که در این روش فن‌هایی روی بنده رادیاتور قرار داده شده است تا سرعت تماس هوای خارج بدنه را با بدنه شیارها (رادیاتور) افزایش دهد. اگر بخواهیم در قالب مثال بگوییم مانند همان ریختن چای در نعلبکی است با این تفاوت که اینبار نعلبکی را فوت میکنیم!!!

  • Oil Force Air Force) OFAF)

در این روش هم برای چرخش روغن  فن داریم هم برای تماس بیشتر هوا با بدنه رادیاتور.

وجود فن برای چرخش روغن برای خنک کردن حجم بیشتری از روغن در زمانی کمتر است. از این روش در ترانس‌های با توان بیش از MVA60 استفاده می‌شود.

 

  • Oil Force Water Force) OFWF)

در این روش عامل اصلی خنک کننده بجای هوا آب است.

در این سیستم، روغن از درون تانک توسط پمپ به محفظه‌ای منتقل می‌شود که پر از آب است و باعث خنک شدن لوله‌های حامل روغن می‌شود. در نهایت روغن خنک شده به تانک برمی‌گردد.

. این سیستم مخصوص ترانسفورماتورهای بالای MVA60 است.

  • Oil Directed Water Force) ODWF)
    Oil Directed Air Force) ODAF)

در این روش برای اینکه بیشترین خنک‌کنندگی را در بخش هسته و سیم پیچ‌ها داشته باشیم روغن خنک‌ شده را توسط پمپ از قسمت تحتانی تانک به داخل سیم پیچ‌ها و هسته هدایت می‌کنیم. روش روغن هدایت شده در سیم پیچ‌ها هم می‌تواند از طریق خنک کننده هوا صورت بگیرد و هم آب. این روش برای ترانس‌های با قدرت بسیار بالا مناسب است.

بیشتر بخوانید: روغن ترانسفورماتور ، نحوه عملکرد ، تصفیه و تاثیر روغن ترانس بر طول عمر ترانس

Related Posts

Leave a comment