سیستم های توزیع انرژی الكتریكی

سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

سیستم های توزیع انرژی الکتریکی انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین خانگی ، کشاورزی ، عمومی ، تجاری و برخی از صنایع کوچک را با ولتاژ اولیه توزیع 20 کیلو وات یا 33 کیلو ولت ( در مناطقی از ایران مانند منطقه خوزستان) یا ولتاژ ثانویه توزیع 220 ولت تکفاز و 380 ولت سه فاز تامین می کنند

سیستم های توزیع انرژی الکتریکی - پویاترانس -psvafa

این سیستم ها انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین خانگی ، کشاورزی ، عمومی ، تجاری و برخی از صنایع کوچک را با ولتاژ اولیه توزیع 20 کیلو وات یا 33 کیلو ولت ( در مناطقی از ایران مانند منطقه خوزستان) یا ولتاژ ثانویه توزیع 220 ولت تکفاز و 380 ولت سه فاز تامین می کنند .

وظایف شرکت های توزیع برق :

 • ارایه خدمات با کیفیت قابل قبول یعنی تامین ولتاژ و فرکانس ثابت جهت مصرف کننده
 • داوم سرویس
 •  سازگاری تعرفه ها با تعرفه های بین المللی
 •  ایمن سازی شبکه توزیع

شبکه : هرگاه به وسیله سیم کشی ، چند مصرف کننده یا چند دسته از آن ها از جریان برق استفاده کنند سیم کشی را شبکه نامند .

شبکه توزیع :

شبکه توزیع ، انرژی مورد نیاز مشترکین خانگی ، تجاری ، کشاورزی ، عمومی ، و برخی از صنایع کوچک را تامین میکند شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت ، از نظر تعداد سیم ، از نظر نوع اتصال و از نظر ساخت به شرح زیر تقسیم بندی می شوند :

1- شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت : شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت به شبکه های جریان متناوب (AC) و شبکه های جریان مستقیم (DC) تقسیم می گردند .

2- شبکه های توزیع از نظر تعداد سیم : تقسیم بندی شبکه های توزیع از نظر تعداد سیم به طول متداول به شرح زیر است :

 •  شبکه های توزیع جریان مستقیم : شبکه های توزیع جریان مستقیم به صورت دو سیمه و سه سیمه هستند در شبکه سه سیمه جریان مستقیم ، اختلاف پتانسیل بین دو سیم خارجی دو برابر اختلاف پتانسیل بین یک سیم خارجی و سیم میانی است .پویاترانس پویا صنعت وفا psvafa pooyatrans
 •  شبکه های توزیع جریان متناوب فشار ضعیف ( 220v تک فاز یا 380v سه فاز) : شبکه های فشار ضعیف به صورت دو سیمه ، سه سیمه ، چهار سیمه و اغلب پنج سمه احداث می گردند . در شبکه های پنج سیمه ترتیب قرار گرفتن سیم ها از بالا به پایین سیم نول ، سیم معابر و پس از آن سه فاز است به دلیل وجود صاعقه سم نول را بالاتر از همه قرار می دهند تا توسط سیم نول رعد و برق ایجاد شده به زمین منتقل گردد و صاعقه انرژی روی فازهای دیگر نگذرد . اختلاف پتانسیل بین دو فاز در شبکه های فشار ضعیف 380v و اختلاف پتانسیل بین یک فاز ونول 220vاست .
 •  شبکه های توزیع 20 کیلو ولت (فشار متوسط) : شبکه های توزیع 20kv به صورت سه فاز سه سیمه می باشد . حداقل ارتفاع شبکه 20kv تا زمین 4/5 متر است ولی برابر اتاندارد وزارت نیرو مقدار آن را 5/6 تا 5/7 متر در نظر می گیرند . زیرا احتمال نصب شبکه فشار ضعیف زیر شبکه فشار متوسط وجود دارد و همچنین به خاطر عبور و مرور زیاد بایستی فاصله آزاد سیم تا زمین بیشتر شود .سیستم های توزیع انرژی الکتریکی - پویاترانس -psvafa

3- شبکه های توزیع از نظر نوع اتصال : شبکه های توزیع از نظر نوع اتصال به سه دسته به شرح زیر تقسیم بندی می شوند :

 •  شبکه های باز یا شعاعی : شبکه های باز یا شعاعی (رادیال) شبکه هایی هستند که در آن ها مصرف کننده ها فقط از یک طرف تغذیه می شوند در شبکه باز یا شعاعی اگر قسمتی از شبکه معیوب گردد با توجه به محل عیب ، یک یا تعدادی از مصرف کنندگان تا برطرف شدن نقص بدون برق می گردند در این نوع شبکه مقدار خاموشی بیشتر و افت ولتاژ در انتهای خط نسبتا زیاد است . شبکه های باز یا شعاعی برای مناطق کم جمعیت و روستاها که قطع برق باعث خسارت مالی فراوانی نمی شود مورد استفاده قرار می گیرد .
 •  شبکه های مسدود یا حلقوی : در محل هایی که قطع اتفاقی جریان برق مجاز نیست جهت بالا بردن ضزیب اطمینان کار شبکه ، شبکه از دوسو تغذیه می شود . در این صورت ، باز از کار افتادن یکی از دو خط تغذیه کننده ، قدرت مورد نیاز مصرف کننده ها از سمت دیگر تامین می گردد شبکه های حلقوی در مقایسه با شبکه های باز دارای ضریب اطمینان بالاتری هستند هزینه احداث شبکه های حلقوی از شبکه های باز یا شعاعی بیش تر و محاسبات آن مشکل تر است از شبکه های حلقوی در شهرها و مناطق نسبتا پر اهمیت که تداوم برق رسانی به آن ها مهم است استفاده می شود .
 •  شبکه های مرکب ، تار عنکبوتی یا غربالی : شبکه های تار عنکبوتی شبکه هایی هستند که در آنها هر یک از مصرف کننده ها از چندین سو و حداقل از سه سو تغذیه می شوند . ضریب اطمینان کار این شبکه ها بسیار بالا بوده و از نظر اقتصادی گران تمام می شوند . کاربرد شبکه های غربالی در شهرهای بزرگ و تاسیسات مهم از قبیل کارخانجات بزرگ و، فروشگاههای بزرگ ، ساختمان های اداری بزرگ و مناطق حساس است .

4- شبکه های توزیع از نظر ساخت : شبکه های توزیع از نظر ساخت به دو دسته تقسیم بندی می شوند :

 شبکه های هوایی و متعلقات مربوطه :

مزایای شبکه های هوایی عبارتند از :

1- احداث این شبکه ها آسان تر است

2- هزینه احداث این شبکه ها کم تر است

3- عیب یابی و رفع عیب از این شبکه ها آسان تر است

4- عیب یابی این شبکه ها کم هزینه تر و برای عیب یابی نیاز به افراد متخصص ندارد .

عیوب شبکه های هوایی عبارتند از :

1- به زیبایی محیط لطمه می زند

2- شبکه های هوایی در معرض خطرات جوی و غیرجوی ازقبیل (برف ، باران ، رعد وبرق ، برخورد پرندگان با سیم ها ، شاخه درختان و افتادن اجسام بر روی سیم ها) هستند

3- ایمنی شبکه های هوایی کم تر از شبکه های زمینی است .

شبکه های زمینی (کابل های زمینی) و متعلقات مربوطه :

مزایای شبکه های زمینی عبارتند از :
1- به حفظ زیبایی شهر کمک می کند
2- دارای ایمنی بیشتری نسبت به شبکه های هوایی هستند
3- کم تر در معرض خطراتی قرار می گیرد که شبکه های هوایی را تهدید می کند . عیوب شبکه های زمینی عبارتند از :
1- عیب یابی شبکه های زمینی زمان بیشتری می برد
2- برای عیب یابی سریع و موفق نیاز به دستگاه ها و تجهیزات عیب یابی مدرن و گران قیمت است
3- هزینه احداث شبکه های زمینی زیادتر از شبکه های هوایی است و با افزایش ولتاژ به سرعت افزایش می یابد .
هادی ها :
ارتباط مولد و مصرف کننده فقط از طریق اجسام هادی (فلزات) امکان پذیر است و از این رو ، هادی ها از اجزای اصلی شبکه محسوب می شوند .
پایه ها :
پایه ها وسایلی هستند که سیم هوایی را از دسترس دور نگهداشته و برای حمل این سیم ها به کار می روند طول پایه با در نظر گرفتن فاصله آزاد سیم از زمین انتخاب می شود و این فاصله نباید از مقدار استاندارد کم تر شود پایه ها به سه دسته به ترتیب زیر تقسیم می شوند :
1- پایه های چوبی : در شبکه های فشار ضعیف و متوسط و در جایی که چوب فراوان است از این پایه ها می توان استفاده نمود . در شبکه فشار متوسط که به استحکام و مقاومت بیشتری نیاز است از بازوها و بریس هایی (بست) که به شکل ( X ) هستند ، به عنوان پشت بند استفاده می شود .همچنین در شبکه های 20kv در صورتی که به دلیل دره های عریض و طویل از اسپن بلندی استفاده می کنند پایه های چوبی را در دو طرف اسپن مربوطه به شکل H به کار می برند و معمولا تیرهای هر دو طرف را دداند می نمایند . پایه های چوبی به سه نوع تقسیم می شوند :
 •  درخت سرو آزاد : یا دوام ترین نوع پایه بوده و پر از گره های کوچک است ولی سبک ، محکم و نسبتا راست و مخروطی شکل هستند .
 •  درخت شاه بلوط : پایه های محکم و بادوام و دارای گره هایی کم تر از سرو بوده ولی کج و ناصاف است چوب های سرو و شاه بلوط به کندی می پوسند .
 •  درخت کاج : درخت کاج معمولا به رنگ زرد و مخروطی شکل است و به خاطر ظاهر خوب و استقامت کافی ، بیش تر از دو نوع چوب دیگر مورد استفاده قرار می گیرند .
2- پایه های بتنی : این پایه ها نسبت به پایه های چوبی سنگین تر بوده و حمل و نقل آن ها گران تر تمام می شود ولی از نظر مکانیکی بسیار قوی بوده و عمر بیشتری دارند تیرهای بتنی به دو دسته توپر و توخالی تقسیم می شوند :
 •  پایه های بتنی توپر :
پایه های بتنی توپر از میله گردهای بلند و بتن تشکیل شده است و معمولا به شکل H یا چهار گوش هستند و پله هایی در قسمت های مادگی آن وجود دارد از نظر بلندی به دو دسته 9 متری و 12 متری و از نظر تحمل قدرت مکانیکی به سه دسته 200 و 400 و 800 کیلوگرم نیرویی تقسیم می شوند .
 •  پایه های بتنی نوع تو خالی : پایه های بتنی تو خالی سبک تر از نوع توپر هستند . پایه های بتنی تو خالی به شکل گرد بوده و از نظر تحمل نیروی مکانیکی به پنج دسته 200 ، 400 ، 600 ، 800 ، 1000 کیلوگرمی تقسیم می شوند .
 •  پایه های فولادی : در جاهایی که به قدرت زیادی نیاز باشد از پایه های فولادی استفاده می شود . معمولا پایه های فولادی به دو نوع لوله ای یا اسکلتی ساخته می شوند . نوع لوله ای آن شامل چند قسمت لوله ای شکل است که با قطرهای مختلف روی یکدیگر سوار می شوند و نوع ساختمانی (اسکلتی) آن از چندین نبشی فولادی تشکیل شده که به یکدیگر پیچ یا جوش شده اند . عمر پایه های فولادی نسبتا زیاد است و در معرض حمله حشراتی مانند موریانه قرار نمی گیرند ، این پایه ها باید گالوانیزه باشند .
نصب پایه ها :
حفر چاله برای یک پایه باید به نحوی باشد که بتواند کلیه نیروها و لنگرهای وارده را تحمل کرده و پایه را هم استوار در خاک نگهدارد برای حفر چاله باید عوامل زیر را در نظر گرفت : 1- اندازه طول و قطر پایه
2- جنس زمین
3- وزن و نیروهای کششی مقره های توزیع : در شبکه های توزیع در فشار ضعیف و فشار متوسط مقره های زیر به کار می روند :
1- مقره چرخی
2- مقره سوزنی (میخی یا ثابت) شامل مقره سوزنی ساده و مقره سوزنی سرگرافیتی یا رادیو فرید
3- مقره اتکایی
4- مقره آویزی (بشقابی)
5- مقره کششی
6- مقره مهار یراق آلات :
یراق آلات مورد استفاده در توزیع عبارتند از :
1- کراس آرم یا کنسول
2- راک
1- کراس آرم یا کنسول : جهت نگهداری سیم ها و مقره ها روی پایه ها از کراس آرم استفاده می شود .
طول آن به پارامترهای زیادی از قبیل ولتاژ خط (فاصله بین فازها) و باد و یخ و برگ بستگی دارد معمولا کراس آرم های با طول 120 سانتی متر و 244 سانتی متر در شبکه توزیع به کار می رود .کنسول ها توسط پیچ . مهره هایی به پایه محکم می شوند از لحاظ شکل نصب روی پایه ها به سه دسته افقی ، جانبی (پرچمی) ، جناقی (کانادایی) تقسیم می شوند . در هریک از این کنسول ها برای افزایش استحکام ، بازوی نگهدارنده نیز نقش مؤثری بر عهده دارند .
کراس آرم ها از نظر جنس بر دو نوع هستند :
1- کراس آرم چوبی
2- کراس آرم فولادی (فلزی)
2- راک : اصولا از راک در شبکه های فشار ضعیف روی پایه های چوبی 9 متری و روی پایه های بتونی 12 متری که شبکه های 20kv بالای آن احداث شده است استفاده می گردد . راک ها از یک تسمه فولادی گالوانیزه تشکیل شده است که تعدادی اتریه بر روی آن جوش خورده است . راک ها معمولا دو مقره ای و سه مقره ای و پنج مقره ای هستند .

Related Posts

Leave a comment