تفاوت ترانس های نرمال و ترانس کم تلفات چیست؟

تفاوت ترانس نرمال و ترانس های کم تلفات در چیست؟ترانسفورماتور روغنی

از نظر ملاحظات فنی

  • در ترانس های نرمال جنس ورق هسته از نوع M150- 30S 5 با حداکثر تلفات ۱٫۵ وات در هر کیلوگرم می باشد در حالیکه در ترانس های کم تلفات، جنس ورق هسته به کد M105-30P 5 با حداکثر تلفات ۱٫۰۵ وات در هر کیلوگرم بکار رفته است.
  • با افزایش سطح مقطع سیم پیچ ها در ترانس های کم تلفات ، تلفات در حال اتصال ترانسفورماتور به بار و مصرف کننده کاهش یافته است.
  • در ترانس های کم تلفات از بوشینگ های با مقره بیرونی چهار پله به جای بوشینگ های سه پله استفاده شده است. به این ترتیب طول خزشی بوشینگ افزایش و در احتمال وقوع خطا در شرایط محیط آلوده بسیار کمتر شده است. در ترانس های کم تلفات، استقامت الکتریکی در بوشینگ ها ۲۰ میلیمتر بر کیلوولت می باشد در حالیکه در ترانس های نرمال، مقدار این واحد ۱۶ میلیمتر بر کیلوولت است.
  • روغن بکاررفته در ترانس های کم تلفات از مطابق استاندارد IEC60296 می باشد. در ترانس های نرمال روغن کلاس یک استفاده می شود. سه مزیت عمده روغن ترانس های کم تلفات عبارتند از:
  1. حداقل استقامت الکتریکی ۷۰ کیلوولت
  2. حداکثر نقطه ریزش ۴۰- درجه سانتی گراد
  3. حداکثر گرانروی ۱۲ میلی متر مربع در ثانیه در حالت ۴۰ درجه سانتی گراد
  • حداقل نقطه اشتعال روغن ترانسفورماتورهای کم تلفات ۵ درجه پایین تر از روغن ترانسفورماتورهای نرمال است.
  • ترانس های کم تلفات قابل بهره برداری تا حداکثر دمای محیط ۴۵ درجه سانتیگراد می باشند در حالیکه حداکثر دمای محیط ترانس های نرمال ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد.
  • تپ چنجر یا کلید تنظیم ولتاژ در ترانس های کم تلفات با ظرفیت بیشتر از ۲۰۰ کیلوولت آمپر دارای پنج پله یا پنج حالت است. ترانس های نرمال در ظرفیت مذکور از تپ چنجر سه پله یا کلید تنظیم ولتاژ سه حالته بهره مند هستند.

از نظر قیمت

سرمایه اولیه لازم (قیمت) برای خرید ترانس های کم تلفات، در ظرفیت های مختلف بیشتر از قیمت ترانس های نرمال می باشد.

با توجه به کاهش هزینه های انرژی در ترانسفورماتورهای کم تلفات، سرمایه اولیه مازاد به طور میانگین بین ۱۸ تا ۳۴ ماه به مصرف کننده بازگشت خواهد شد و پس از آن … درصد نسبت به ترانسفورماتورهای نرمال صرفه جویی در هزینه های انژی مصرفی می شود.

از نظر مواد اولیه و متعلقات

ورق هسته، روغن، تپ جنجر (در برخی ظرفیت ها) و بوشینگ در ترانسفورماتورهای کم تلفات در راستای فراهم نمودن نیازهای فنی با حداقل تلفات تغییر یافته است.

از نظر وزن و ابعاد

ابعاد و اوزان ترانسفورماتورهای روغنی کم تلفات تقریبا ده درصد بیشتر از ترانسفورماتورهای روغنی نرمال می باشد.

از نظر شکل ظاهری

بوشینگ ترانس های کم تلفات چهار پله دارد و تانک آن از نظر ظاهری بزرگتر از نوع  ترانس های نرمال می باشد.

از نظر اطلاعات روی پلاک مشخصات

روی پلاک ترانسفورماتورهای کم تلفات واژه L در انتهای عنوان نوع ترانسفورماتور اضافه شده است، استاندارد روغن، IEC60296 قید شده است و تعداد وضعیت تپ برای ترانسفورماتورهای ۲۰۰ کیلوولت آمپر به بالا عدد ۵ درج شده است.

از نظر بهره برداری

ترانسفورماتورهای روغنی نرمال و ترانسفورماتورهای کم تلفات دارای مشخصات کلی مشابه بوده و می‌توانند بدون تغییر سایر تجهیزات شبکه جایگزین یکدیگر شوند.

Leave a comment