مفاهیم کاربردی در پست هوایی از جمله ترانسفورماتور، برقگیر، کات اوت فیوز و …

مفاهیم کاربردی در پست هوایی از جمله ترانسفورماتور، برقگیر، کات اوت فیوز و …

پست: به مجموعه ای از تجهیزات قدرت شامل کلیدها، ترانسفورماتورها، ادوات حفاظتی و…. که وظیفه انتقال و یا تبدیل انرژی الکتریکی را به عهده دارند پست گویند. اکثر ترانس های مورد استفاده در پست ها ترانس های ایران ترانسفو است.

پست هوایی: به پست هایی که تجهیزات آن در هوای باز و بر روی پایه نصب می شوند پست هوایی گویند.(در شرکت های توزیع به این پست ها، ترانس هوایی نیز اطلاق می شود.)

ترانسفورماتور قدرت: مبدلی است که توان مورد نیاز مصرف کننده را در سطح ولتاژ مشخص بدون تغییر در فرکانس سیتم تامین می کند.

تابلو فشار ضعیف: توزیع برق فشار ضعیف به مشترکین، همچنین تامین روشنایی معابر و خیابان ها توسط تابلوی فشار ضعیف انجام می گیرد. تابلوهای به کارگرفته شده در سطح ولتاژ زیر یک کیلوولت را در اصطلاح تابلوهای فشار ضعیف گویند.

کات اوت فیوز: وسیله ای است که دارای یک عنصر ذوب شونده بوده و به هنگام عبور جریان خطا و در اثر افزایش دما ذوب شده و جریان عبوری از آن قطع می شود.

برقگیر: برقگیرها عناصری هستند که جهت مهار اضافه ولتاژهای ناشی از عواملی نظیر کلید زنی و صاعقه بکار گرفته می شوند.

کنسول: جهت نگهداری هادی ها و مقره ها بر روی پایه از کنسول استفاده می شود.

مقره: مقره ها وسایلی هستند که وظیفه عایق سازی شبکه با زمین را به عهده دارند.

زمین کردن: عبارتی است از اتصال یک مدار الکتریکی یا تجهیز با زمین و یا یک بدنه فلزی به اندازه کافی بزرگ که می تواند به صورت زمین فرض شود.

جریان زمین: جریانی که به زمین وارد و یا از زمین خارج می گردد.

الکترود زمین: یک قطعه یا قسمتی از هادی یا گروهی متشکل از قطعات هادی که در تماس بسیار نزدیکی با زمین بوده و با آن اتصال الکتریکی برقرار می کند.

هادی زمین: هادی است که مسیر رسانا یا قسمتی از یک مسیر رسانا را بین یک نقطه خاص از سیستم یا دستگاه و یک الکترود زمین فراهم می کند.

مقاومت زمین: مقاومت الکتریکی موجود بین الکترود زمین و زمین، مقاومت زمین نامیده می شود.

ترانسفورماتور روغنی کنسرواتوری: به ترانسفورماتوری که هسته و سیم پیچ آن داخل روغن قرار دارد و افزایش و کاهش حجم روغن در اثر گرم شدن و سردتر شدن روغن در مخزن کنسرواتور آن جبران می شود، ترانسفورماتور کنسرواتوری گویند. ( ایران ترانسفو بزرگترین تولیدکننده انواع ترانسفورماتورهای روغنی، ترانس های خشک، ترانس های هرمتیک است و مجموعه پویا ترانس به عنوان نماینده ایران ترانسفو در زمینه فروش انواع ترانسفورماتور های ایران ترانسفو فعال است. )

ترانسفورماتور هرمتیک: به ترانسفورماتوری که روغن آن با هوای آزاد هیچگونه ارتباطی نداشته و مخازن آن کاملا مسدود است ترانسفورماتور هرمتیک گویند. ( ایران ترانسفو بزرگترین تولیدکننده انواع ترانسفورماتورهای روغنی، ترانس های خشک، ترانس های هرمتیک است و مجموعه پویا ترانس به عنوان نماینده ایران ترانسفو در زمینه فروش انواع ترانسفورماتور های ایران ترانسفو فعال است. )

لیست قیمت ترانس های کم تلفات ایران ترانسفو
ترانس های هرمتیک ایران ترانسفو

مفتول اصلی: مفتولی است که جهت بستن هادی به مقره بکار می رود.

اصلی کردن هادی: بستن هادی به مقره توسط مفتول را اصلی کردن هادی گویند که به دو صورت اصلی کردن هادی به بالای مقره و اصلی کردن هادی به کنار مقره تحقق می یابد.

فیوز: وسیله ای که به هنگام عبور جریان های خطا، المان ذوب شونده آن ذوب شده و جریان خطا قطع می گردد.

هادی آلومینیوم – فولاد: به هادی با تعدادی مفتول از جنس آلومینیوم به همراه مفتول یا مفتول های فولادی در مرکز گفته می شود.

حریم: در احداث یا اصلاح خط هوایی و یا تاسیسات الکتریکی، فواصل هوایی مجاز بین خطوط برقدار با عناصر و طبیعت اطراف آن، تابغ قوانین و مقرراتی است که در کلیه کشورهای جهان تحت عنوان “حریم خطوط انتقال و توزیع نیرو برق” رعایت می شوند.

پایه: واحد اصلی تکیه گاه هادی ها است.

Related Posts

Comments (1)

مفید بود.سپاس

Leave a comment