ویدئوها

ویدئو: عملکرد تپ‌چنجر قابل تغییر زیر بار (ON Load) ترانسفورماتور 20MVA
ویدئو: مهار صاعقه توسط صاعقه گیر
ویدئو: سیم پیچی روتورهای بزرگ
ویدئو: اهمیت و دلایل پایش وضعیت در صنعت
ویدئو: انیمیشن آموزشی نحوه عملکرد ترانسفورماتور
ویدئو: اثر ویرانگر نیروی باد بر روی دکل برق و فرو ریزش آن
ویدئو: نگاهی به خط تولید ترانسفورماتورهای توزیع
ویدئو: شستشوی مقره‌های خط انتقال 400kV بصورت خط گرم
ویدئو: نگاهی به ساختار داخل ترانسفورماتور
ویدئو: نحوه عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور
ویدئو: نحوه رطوبت زدائی ترانسفورماتور قدرت
ویدئو: پدیده گالوپینگ در خطوط انتقال برق