رطوبت گیر (سیلیکاژل)

رطوبت گیر (سیلیکاژل)

یکی از عوامل تخریب روغن ترانسفورماتور  که طول عمر آن به شدت کاهش می دهد، رطوبت موجود در هوا می باشد که برای جلوگیری از ورود هوای مرطوب به داخل ترانسفورماتورهای غیر هرمتیک بر روی منبع انبساط یک محفظه رطوبت گیر (سیلیکاژل) پر شده که دو نوع می باشد، یک نوع در حال عادی صورتی بوده و با جذب رطوبت تدریجا به رنگ سبز لجنی تغییر رنگ خواهد داد و نوع دوم در حالت عادی آبی رنگ بوده و با جذب رطوبت تدریجا به رنگ صورتی و سفید در می آیند که در این حالت می بایست ماده رطوبت گیر تعویض گردد. این ماده با جذب رطوبت موجب می شود همواره هوای خشک وارد ترانسفورماتور گردد. باید دقت شود ضخامت قشر آبی رنگ کمتر از 3 سانتی متر نباشد که در این حالت باید آن را تعویض نمود. علاوه بر این در محفظه رطوبت­گیر در قسمت انتهایی از استانک حاوی روغن (تا سطح مشخص شده روی استانک) جهت جذب گرد و غبار و ذرات معلق هوای ورودی به ترانسفورماتور استفاده شده است.

توجه: جهت حفاظت سیلیکاژل در مقابل تماس روغن ناشی از تکانهای وارده در حمل و نقل، یک ورق مسدودکننده به رنگ قرمز مابین فلنچ رطوبت­گیر و چپقی منبع انبساط قرار داده شده که می­بایست پس از نصب با شل کردن پیچ­های فلنچ این ورق از محل برداشته شود و مجددا پیچ­ها محکم گردند.

از آنجاییکه ممکن است مقداری روغن در اثر تکانهای ناشی از حمل و نقل ترانسفوماتور در پشت ورق مسدود کننده جمع ششده باشد باید هنگام برداشتن ورق مسدود کننده جمع شده باشد باید در هنگام برداشتن ورق مسدود کننده دقت شود تا روغن به داخل محفظه رطوبت­گیر نریزد، بدین صورت که ابتدا محفظه سیلیکاژل از یک طرف باز شده و به میزان 180 درجه چرخانده شود و سپس ورق مسدود کننده از محل جدا شود.

Leave a comment