حمل و نقل و انبار کردن ترانس های اندازه گیری

حمل و نقل و انبار کردن ترانس های اندازه گیری

حمل و نقل و انبار کردن ترانس های اندازه گیری محصولات نیرو ترانس به گونه ای بسته بندی می­شوند که حمل و نقل صحیح آنها را تضمین می کند. از این بسته بندی ها می توان جهت نگهداری محصولات در انبار نیز استفاده کرد. در هنگام حمل و نقل باید به علائم بین المللی حمل و نقل از جمله مواردی که در شکل آمده است دقت شود.

حمل و نقل و انبار کردن ترانس های اندازه گیری 

در هنگام جا به جایی ترانس ها بایستی تعادل آن حفظ شود. ترانس بایستی از دو سمت بصورت متقارن گرفته شود تا از وارد شدن گشتاور ناشی از عدم تعادل به آن جلوگیری شود. این ترانس ها در دمای 40- درجه تا 60+ درجه و با رطوبت کمتر از 80% در محلی دور از نور مستقیم خورشید و بارندگی بایستی انبار شوند.

 

بلند کردن ترانس ها و جابه جایی آنها                             حمل و نقل و انبار کردن ترانس های اندازه گیری

روش­ های مختلفی برای بلند کردن ترانس ­ها وجود دارد که در ادامه توضیح داده می­ شود.

  • بلند کردن با دست                  

ترانس­ های با وزن کمتر از 25 کیلوگرم را می­توان با دست بلند کرد. در این صورت حتما از دستکش ایمنی استفاده شود و ترانس های با وزن بیش از 25 کیلوگرم را تنها در شرایطی می­توان با دست بلند کرد که ترانس دارای بیس پلیت (BASE-PLATE) فلزی بوده و حداقل دو نفر جهت بلند کردن آن مشارکت داشته باشند.

  •  بلند کردن به کمک بستن پیچ برروی ترمینال اولیه

در این روش ابتدا چند عدد Eye-bolt را بر روی ترمینال های اولیه ترانس بستهو سپس به کمک آنها ترانس را بلند می­ کنیم.در این روش باید دقت شود که پیچ ­ها به صورت متقارن برروی ترانس بسته شوند تا از اعمال گشتاور بیش از حد به پیچ خودداری شود.

 

  • بلند کردن به کمک طناب پارچه ای

باید دقت کرد که از تسمه های با حداقل تحمل وزن 200 کیلو گرم استفاده شود  و ترانس به صورت مطمئن توسط یک یا دو طناب مهار شده باشد. توجه: این روش جهت بلند کردن ترانس ­های پنجره ­ای رزینی از قبیل WRL و WG و نیز ترانس AGE پیشنهاد می گردد.

 

بلند کردن ترانس ها و جابه جایی آنها

Leave a comment