رله ایربگ ترانسفورماتور

رله ایربگ ترانسفورماتور:

رله ایربگ ترانسفورماتور - پویاترانس

نحوه عملکرد رله ایربگ: رلۀ ایربگ از نوع رله گازی یا Gas Detector بوده و با پارگی ایربگ هوا (ازت) وارد رله شده و رله فرمان آلارم صادر می کند. سرعت عمل رله بستگی به محل پنچری ایربگ دارد. در صورتیکه پارگی در بالای ایربگ باشد زودتر و در صورتیکه در پائین ایربگ باشد دیرتر خطا شناسائی می شود. پویاترانس

رله ایربگ ساخت شرکت EMB

رله ایربگ ساخت شرکت EMB
محل قرار گیری رلۀ ایربگ روی کنسرواتور

محل قرار گیری رلۀ ایربگ روی کنسرواتور

پس همانگونه که در مبحث ایربگ ترانس قبلا به آن  اشاره شد: یکی از سه راه شناخت پنچری یا نشتی ایربگ رلۀ ایربگ می باشد که با تخلیه گاز داخل ایربگ و رسیدن آن به بالا ترین نقطه و در نتیجه تخلیه از طریق روزنه ی رلۀ ایربگ ، رلۀ ایربگ تحریک شده و با عملکرد آن آلارم خواهد داد… .

 

Related Posts

Leave a comment