عیوب احتمالی ترانسفورماتور توزیع و روش های رفع آن

عیوب احتمالی ترانسفورماتور توزیع و روش های رفع آنعیوب احتمالی ترانسفورماتور توزیع و روش های رفع آن

نظر به اهمیت ویژه ترانسفورماتورهای شبکه توزیع ، همواره مواظبت و نگهداری آنها از مسائل مهم در صنعت برق بوده و هم چنین در صورت صدمه دیدن ترانسفورماتور، هزینه مربوطه بالا و خاموشی تحمیـل شده طولانی مدت خواهد بود. در ادامه این مطلب معایب احتمالی ترانسفورماتور توزیع و راهکارهای رفع آن ارائه می شود. پویاترانس پویا صنعت وفا pooyatrans psvafa

معایب احتمالی ترانسفورماتور توزیع و راهکارهای رفع آن

رله بوخهلتس

۱- هشدار رله بوخهلتس
در این حالت ترانسفورماتور میتواند به کار خود ادامه دهد.

علل احتمالی:

 • کمبود روغن
 • تجمیع هوا
 • تولید گاز به دلیل عیب داخلی
 • لرزش ناگهانی
 • قطع ناشی از خطا

راهکارهای رفع عیب:

انجام آزمایشات جهت آنالیز خطا در اسرع وقت:

 • بررسی سطح روغن
 • بررسی لوله ها و وضعیت شیرها
 • بررسی اتصالات الکتریکی
 • کنترل عملکرد قطع رله بوخهلتس
 • آنالیز و تحلیل گاز ظرف مدت ۵ ساعت
 • آنالیز روغن نمونه گیری شده از بالای مخزن
 • کنترل استقامت دی الکتریک روغن نمونه گیری شده از پایین مخزن

همچنین باز نمودن تمامی اتصالات مقره ها و اندازه گیری پارامترهای ذیل:

 • مقاومت عایقی بین سیم پیچی ها و دیواره مخزن و همچنین بین خود سیم پیچی ها
 • نسبت تبدیل توسط تجهیزات اندازه گیری با به کار گیری ولتاژ کم در سمت فشار قوی
 • مقاومت سیم پیچی به روش DC
 • جریان بی باری از سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور
 • مقایسه نتایج به دست آمده با گواهینامه تست کارخانه سازنده

۲- قطع رله بوخهلتس

علل احتمالی:

 • کمبود روغن
 • جریان شدید روغن به واسطه عیوب داخلی
 • تولید ناگهانی گاز به واسطه عیوب داخلی
 • لرزش ناگهانی
 • قطع در اثر خطا

راهکارهای رفع عیب:

 • حفظ شرایط خروج از مدار
 • انجام آزمایشات و اندازه گیریهای توضیح داده شده در بخش هشدار رله بوخهلتس
 • هواگیری ترانسفورماتور
 • در صورت عدم تشخیص عیب و یا در حالت رفع عیب، راه اندازی مجدد ترانسفورماتور

معایب احتمالی ترانسفورماتور توزیع و راهکارهای رفع آن

نشان دهنده مغناطیسی سطح روغن (پایین بودن شدید سطح روغن)

علل احتمالی:

 • عدم کفایت میزان روغن ( به دلیل دمای پایین یا کمبود روغن)
 • معیوب بودن خود نشان دهنده

راهکارهای رفع عیب:

 • اضافه کردن روغن
 • بررسی نشان دهنده

کلید تنظیم ولتاژ بدون بار (عدم امکان راه اندازی، عدم وجود ولتاژ ترانسفورماتور، وجود گاز در رله بوخهلتس)

علل احتمالی:

 • اشکال در سیستم تنظیم کننده
 • اشکال در برقراری کنتاکت
 • وجود آلودگی کربنی روی کنتاکتها

راهکارهای رفع عیب:

 • تنظیم سیستم
 • حرکت دادن چندین باره تپ چنجر در طول سال در تمام رنج کاری
 • بررسی ترانسفورماتور همانطور که در بخش رله بوخهلتس ذکر شد

ولتاژ شکست الکتریکی روغن (ولتاژ شکست خیلی پایین، محتوای رطوبت زیاد)

علل احتمالی:

 • عدم کارکرد رطوبت گیرها
 • طولانی بودن مدت کار ترانسفورماتور

راهکارهای رفع عیب:

 • کنترل رطوبت گیرها
 • خشک نمودن روغن در صورت لزوم

برقگیر حفاظتی در مقره ها (غالباً عمل میکنند)

علت احتمالی:

 • عدم تنظیم فاصله بین شاخکها

راهکار رفع عیب:

 • تنظیم فاصله بین شاخکها و محکم کردن آنها

کابلشوهای روی مقره ها (تغییر رنگ روی قسمتهای مختلف)

علت احتمالی:

 • اتصال ضعیف

راهکارهای رفع عیب:

 • تنظیف کفشکها
 • محکم نمودن پیچها

اتصال زمین (اتصال زمین قطع شده است)

علل احتمالی:

 • جریان بیش از حد به دلیل صاعقه و جرقه
 • حلقه های جریان غیرمجاز از زمینهای مختلف

راهکارهای رفع عیب:

 • تنظیف کنتاکتها، بستن پیچها و بررسی فواصل الکتریکی
 • باز نمودن حلقه های جریان (تنها یک زمین با سطح مقطع مناسب کافی است)

 

Related Posts

Leave a comment