معرفی تست‌های ترانس ولتاژ pt

معرفی تست‌های ترانس ولتاژ pt

معرفی تست‌های ترانس ولتاژ pt تست‌های ترانس ولتاژ بسیار متنوع است، اما در محل پست و بعد از نصب ترانس، تست‌هایی که بروی آن برای بررسی صحت کار آن انجام میشود به قرار زیر است:تست مقاومت عایقی ترانس ولتاژ، تست نسبت تبدیل ترانس ولتاژ، تست پلاریته ترانس، تست قدرت ترانس (Burden) و تست مقاومت سیم پیچ.

تست‌های ترانسفورماتور ولتاژ بسیار متنوع است، اما در محل پست و بعد از نصب ترانس، تست‌هایی که بروی آن برای بررسی صحت کار آن انجام میشود به قرار زیر است:

۱ – تست مقاومت عایقی ترانس ولتاژ

تست عایقی را با دستگاه میگر انجام می‌دهیم، در این تست مقاومت عایقی بین قسمت‌های مختلف ترانس را بررسی نموده و نتایج را ثبت می‌کنیم. اولین تست عایقی، برسی میزان مقاومت بین اولیه ترانس با زمین است. در ترانس‌های ولتاژ خازنی احتیاجی به باز نمودن سر زمین شده در انتهای سیم پیچ اولیه نیست، اما در ترانس‌های ولتاژ اندوکتیو حتماً باید سر زمین شده در انتهای سیم پیچ اولیه را باز نمود و تست را انجام داد. در این تست، پراب مثبت را به اولیه سیم پیچ زده و پراب منفی دستگاه میگر را با زمین وصل میکنیم و با اعمال ولتاژ ۵ کیلو ولت، نتیجه را بررسی میکنیم. در این تست هم همانند تست‌های میگر قبلی باید برای هر کیلو ولت مقاومتی برابر یک مگا اهم داشته باشیم. در ترانس‌های اندوکتیو پراب مثبت دستگاه میگر را میتوان به ابتدا و یا انتهای سیم پیچ اولیه متصل نمود و تست را انجام داد.

بعد از تست اولیه، با انتخاب رنج یک کیلو ولت دستگاه میگر، ثانویه ترانس را تست می‌کنیم. در این مرحله هم نباید سری از سیم پیچ ثانویه در (در همه کور‌ها) زمین باشد. در تست میگر احتیاجی به زماندار بودن مدت تست نیست و با ساکن شدن تقریبی میزان عایقی نشان داده شده توسط دستگاه، میتوان نتایج را ثبت نمود. مرحله سوم تست میگر، بررسی عایقی بین اولیه و ثانویه ترانس ولتاژ است که نسبت عایقی بین این دو سیم پیچ را با اعمال ولتاژ ۵/۲ کیلو ولت، انجام میدهیم. این تست در دستور کار نبوده و تنها برای اطمینان بیشتر انجام میشود.

نگاهی به ترانس های جریان CT و ترانس های ولتاژ PT

۲ – تست نسبت تبدیل ترانس ولتاژ

در این تست به بررسی نسبت ولتاژ اعمالی به اولیه و ولتاژ قرائت شده در ثانویه می‌پردازیم. بدین منظور منبع ولتاژ متناوب را به اولیه ترانس ولتاژ متصل کرده (در این حالت باید انتهای سیم پیچ اولیه زمین باشد) و با اعمال ولتاژ، ولتاژ القا شده در ثانویه را با ولت متر دیجیتال دقیق اندازه گیری کنیم.

بسته به نوع و توان منبع ولتاژ هر چه بتوان ولتاژ را بطور خطی بالا ببریم و اندازه گیری را در ولتاژ‌ها مختلف بسنجیم، بهتر میتوان به صحت عملکرد ترانس پی برد. اندازه گیری ولتاژ ثانویه را همزمان برای تمامی کور‌ها انجام می‌دهیم.

۳ – تست پلاریته ترانس

در این تست به بررسی پلاریته ترانس می‌پردازیم و با اعمال ولتاژ به اولیه ترانس، با دقت در اتصال پلاریته منبع ولتاژ مستقیم (یعنی سر مثبت منبع به ابتدای سر اولیه) ولتاژی در حدود ۱۲-۶ ولت را به ترانس تزریق کرده و با یک ولت متر آنالوگ (یا گالوانومتر) در ثانویه به بررسی پلاریته می‌پردازیم. بدین منظور سر مثبت ولت متر (پراب قرمز) را به ترمینال‌های ۱a یا ۲a وصل کرده و سر دیگر (پراب مشکی) ولت متر را به انتهای سیم پیچ ثانویه وصل میکنیم و حرکت عقربه را بررسی میکنیم. در لحظه وصل مدار به اولیه باید ولتمتر آنالوگ به مدار ثانویه وصل شده باشد و در حالت درست پلاریته، عقربه ولت متر حرکتی به سمت جلو خواهد داشت.

معرفی شرکت نیروترانس شیراز

۴ – تست قدرت ترانس (Burden)

در این تست به بررسی میزان قدرت ترانس می‌پردازیم تا میزان توان ترانس را در حالتی که تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری به آن وصل شده اند را اندازه گیری کنیم.

میزان توان یک ترانس را بر حسب ولت آمپر بروی پلاک ترانس درج می‌کنند. در این تست با اعمال ولتاژ (بطور مثال ۲۲۰ ولت برای ترانس‌های ولتاژ تک فاز) به اولیه و سنجش مقدار جریان و ولتاژ در ثانویه به بررسی ترانس می‌پردازیم. مقدار ولتاژ و جریان در ثانویه را در زمانی که کلیه فیوز‌ها ومدارات بسته شده اند و شرایط آماده به کار ترانس مهیاست را در هم ضرب کرده و با مقایسه با توان نامی ترانس، میزان قدرت ترانس را می‌سنجیم.

۵ – تست مقاومت سیم پیچ

از نام این تست دقیقاً مشخص است به چه منظور انجام میشود. مدارات این تست هم دقیقاً مانند اندازه گیری مقاومت سیم پیچ در ترانس جریان است و به روش‌های مختلف قابل اندازه گیری است و نکته مهم در این تست دمای محیط است که باید ثبت شود و پس از لحاظ قرار دادن ضرایب تصحیح مقدار مقاومت سیم پیچ محاسبه شود.

Related Posts

Leave a comment