نحوه اتصال ترانس MOF (ترانسفورماتور اندازه گیری مرکب)

ترانس ام او اف یا همان ترانسفورماتور اندازه گیری مرکب نیرو ترانس از دو عدد ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) و سه عدد ترانس جریان ( سی تی CT ) تشکیل شده است. این ترانس ترکیبی از سه ترانس جریان ( سی تی CT ) در مسیر عبوری هر فاز و دو ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) دوفاز بین فازهای ورودی تشکیل شده است. بنابراین برای اتصال ترانس MOF ابتدا باید آن را به شبکه توزیع و سپس به کنتور اندازه گیری وصل کنید. در ادامه هریک را توضیح خواهیم داد.

اتصال ترانس MOF (سمت اولیه) نیرو به شبکه توزیع

ترانس جریان ( سی تی CT ) به صورت سری و ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) به صورت موازی در شبکه نصب می شوند. با توجه به ترکیب ترانس های اندازه گیری مرکب از هر دو ترانس جریان ( سی تی CT ) و ولتاژ ( پی تی PT ) ، مدار آن به گونه ای طراحی شده است که به صورت سری در شبکه نصب می شود. مسیر ورود و خروج در سمت اولیه برای هر فاز در یک بوشینگ پیش بینی شده است. در تصویر زیر ترمینال ورودی و خروجی روی یک بوشینگ نمایش داده شده است. متناسب با مدار شماتیک بالا و سربندی های مشخص شده به ترتیب در اولیه و ثانویه تشریح خواهد شد.

در ترانس اندازه گیری مرکب ورودی هر فاز به ترتیب با A1، B1 و C1 و سمت خروجی آن با A2، B2 و C2 مشخص می شود.

اتصال ترانس MOF (سمت ثانویه) به کنتور اندازه گیری

در سمت ثانویه ترانس ام او اف MOF دو بخش ولتاژی و جریانی خواهیم داشت که سربندی های آن به ترتیب زیر در ترمینال خروجی آن مشخص شده است.

سرهای ولتاژی:  a، b و c

سرهای جریانی: (as1، as2 و as3)، (bs1، bs2 و bs3) و (cs1، cs2 و cs3)

اتصال سرهای ولتاژی به کنتور برای هر سه فاز مشخص است اما برای بخش جریانی بسته به اینکه کدام ردیف جریانی ورودی اولیه ترانس اندازه گیری هوایی استفاده می شود، سربندی متفاوت خواهد بود.

توضیح: هر ترانس اندازه گیری قابل بهره برداری در دو ردیف جریان ورودی در سمت اولیه می باشد. برای مثال MOF 5/ 10-20 آمپر، یعنی مشترک می تواند ام او اف را با نسبت تبدیل 5/ 10 یا نسبت تبدیل 5/ 20 آمپر بهره برداری نماید.

برای حالتی که از ردیف جریانی ورودی پایین ترانس بخواهد استفاده شود، از سرهای (as1 و as2)، (bs1 و bs2) و (cs1 و cs2) و در صورتی که از ردیف جریانی بالای آن بهره برداری می شود، از سرهای (as1 و as3)، (bs1 و bs3) و (cs1 و cs3) استفاده می شود.

نقشه سیم بندی ام او اف در ثانویه و اتصال آن به کنتور برای هر دو حالت در تصاویر زیر نمایش داده شده است.

با توجه به مدار شماتیک، برای اتصال ثانویه به کنتور نیاز به کابل فرمان نه رشته از بالای تیر برق تا محل نصب کنتور در قسمت پایین تیر برق می باشد. سه رشته برای سرهای ولتاژی، شش رشته برای سرهای جریان. معمولا این مسیر با در نظر گرفتن مقداری از کابل جهت اتصالات، از دوازده متر تجاوز نمی کند.

چنانچه مشترک بخواهد سرهای ترانس جریان را برای هر دو حالت ردیف های جریانی ورودی در پایین تیر داشته باشد، می تواند از کابل دوازده رشته استفاده کند. به این ترتیب در صورت تغییر حالت جریان ورودی، نیاز به تغییر سربندی در بالای تیر و جعبه ترمینال ام او اف نمی باشد.

عموما کابل فرمان 2.5* 12 برای اتصال سرهای خروجی ام او اف به کنتور استفاده می شود.

توجه:

  • اتصالات صحیح کنتور و ترانس اندازه گیری مرکب بسیار حایز اهمیت می باشد و اتصالات غلط ممکن است منجر به انفجار ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) و سوختن تجهیزات اندازه گیری شود. برای مثال چنانچه ثانویه ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) به اشتباه به سیم پیچ جریان کنتور وصل شود، ممکن است منجر به اتصال کوتاه و سوختن آن شود که برای احتیاط از فیوز 16 آمپری در ثانویه ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) استفاده می شود.
  • در مورد ترانس جریان ( سی تی CT ) نیز چنانچه ثانویه ترانس های جریان ام او اف به سیم پیچ ولتاژ کنتور وصل شود، ثانویه ترانس های جریان اتصال باز شده و موجب آسیب به آن و کنتور می شود. در ضمن به همین دلیل نباید به هیچ وجه در مسیر ثانویه ترانس جریان ( سی تی CT ) از فیوز استفاده گردد.
  • ثانویه ترانس جریان ( سی تی CT ) نباید هرگز اتصال باز شوند. چنانچه نیاز به برق دارکردن ام او اف پیش از اتصال به کنتور باشد، می بایست خروجی ثانویه سی تی ها اتصال کوتاه شود.
  • ثانویه ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) در هیچ شرایطی نباید اتصال کوتاه شود.

اتصال ترانس MOF به زمین بدنه

یک ترمینال اتصال زمین در بدنه ترانس اندازه گیری مرکب پیش بینی شده است که با یک کابل 2.5 *1 به چاه زمین حفاظتی متصل می شود.

Related Posts

Leave a comment