نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایران ترانسفو

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایران ترانسفو

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایران ترانسفو – نگهداری و انبار کردن ترانس

رنگ ترانسفورماتور را چک کرده و سطوحی را که رنگشان آسیب دیده است تعمیر کنید. در صورتی که نیاز است قطعاتی از ترانسفورماتور برای مدت طولانی انبار کنید آنها را در یک محل خشک و تمیز نگهداری کنید.

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایران ترانسفو – مکان نصب ترانس

در تعیین موقعیت و مکان ترانسفورماتور باید مساله قابلیت دسترسی، تهویه مناسب هوا و راحتی و سهل الوصول بودن جهت بازدید مورد توجه قرار گیرد . باید فضای کافی جهت تهویه مناسب ترانسفورماتور ایجاد شود.

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایران ترانسفو – عملیات و هشدارهای لازم قبل از راه اندازی ترانس

بازدید اولیه(مقدماتی): قبل از انجام هرکاری باید یک بازدید دقیق از تمامی بخش های خارجی بعمل آید. تا هرگونه رطوبت و یا اسیب در ترانسفورماتور معلوم شود. باید تست های فشار انجام شود و میزان استقامت عایقی و سطح فیزیکی روغن هم مورد آزمایش قرار گیرد.

بازدید ثانویه(قبل از اعمال ولتاژ): قبل از برقدار کردن ترانس آیتمهای زیر چک شود.

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایران ترانسفو

 • کابلهای متصل به بوشینگ ها
 • مجرای سیلیکاژل
 • رنگ و پوشش ترانسفورماتور
 • سیم نول ترانسفورماتور
 • بدنه تانک
 • تپ عایقی
 • تپ چنجر
 • تمام قطعات و لوازم خارجی ترانسفورماتور
 • سطح روغن در تانک اصلی و کنسرواتور
 • آب بندی تمامی دریچه ها و اتصالات
 • کلیه شیرهای روغن
 • اتصالات بوشینگ ها و تنظیم شاخکهای برقگیر
 • استقامت عایقی روغن
 • فن ها و مدارات کنترلی

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایران ترانسفو – راه اندازی ترانس

پس از برقدار کردن ، سه ساعت اولیه کار ترانس مورد بررسی قرار گیرد.

ولتاژ و جریان را در سمت اولیه چک کنید و از متعادل بودن آن مطمئن شوید.

هرگونه نویز و لرزش را کنترل و ثبت کنید.

برای کم کردن جریان هجومی تپ ترانس را در موقعیت 1 قرار دهید.

مقاله مرتبط: روشهای مناسب بهره برداری ترانسفورماتور ، موثر در افزایش طول عمر ترانس

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایران ترانسفو – تست های راه اندازی ترانس

برای ترانسفورماتورهای توزیع علاوه بر چک و بازدید ظاهری، تست مقاومت عایقی، تست نسبت تبدیل و نیز بازدید از سطح روغن لازم است.

تست میگر یا مقاومت عایقی سیم پیچها و هسته، تست نسبت تبدیل در کلیه تپ ها، تست پیوستگی ولتاژ، تست استقامت عایقی روغن و نیز تست دستگاههای حفاظتی و سیم کشی مربوطه از جمله تست هایی است که انجام آنها قبل از راه اندازی ضروری به نظر می رسد.

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایران ترانسفو – بارگیری و نصب ترانس

در صورتی که افزایش دمای ترانسفورماتور در محدوده مجاز و نامی باشد میتوان ترانسفورماتور را تحت بار کامل قرار داد.

توجه داشته باشید که حداکثر درجه حرارت روزانه از 40 درجه سانتیگراد و متوسط دمای روزانه از 30 درجه سانتیگراد تجاوز نکند.

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایران ترانسفو – عملیات نگهداری در دوره های خاموشی ترانس

 • هرگونه آلودگی روی بوشینگها را پاک کنید.
 • چندبار دسته تعویض تپ در تپ چنجر را عقب و جلو ببرید. این کار سبب تمیزی کنتاکتها می شود.
 • چک کردن از لحاظ نشتی(در هفته اول برقدار کردن ترانس فشار سنج و گیج خلا را بازدید کنید. چنانچه صفر نشان دهد نشان دهنده وجود نقص در آب بندی است.به آرامی نیتروژن یا هوای خشک را در فشار پایین به تانک تزریق کنید تا گیج،فشار موردنظر را نشان دهد.از کف صابون یا پودر برای بررسی کردن نشتی در اطراف تانک و سیستم آب بندی استفاده کنید. به صورتی نیتروژن یا هوای خشک را به تانک اضافه کنید که فشار به حد مورد نظر طبق سختی مربوطه برسد.)

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایران ترانسفو – تزریق روغن در تانک ترانس

چک و بازدید روغن: استقامت عایقی روغن داخل ظرف را تست کنید، در صورت وجود آب آزاد، آب را از آن جدا کنید.

پر کردن بدون استفاده از خلا: در این مورد با استفاده از شیر اصلی تانک را پر کنید و از دریچه دومی که در بالای تانک قرار دارد برای خارج شدن هوا استفاده کنید.

پرکردن با استفاده از خلا: وجود هوا در ترانسفورماتور یکی از عوامل و منابع بروز خطا در ترانسفورماتور است. پرکردن با خلا بخصوص برای ترانسفورماتورهای دارای نیتروژن یا هوای خنک بسیار مفید است.

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایران ترانسفو – حفاظت ترانس توزیع

حفاظت الکتریکی: حفاظت اضافه جریان، اضافه ولتاژ و حفاظت داخلی

حفاظت غیر الکتریکی: حفاظت دربرابر نشتی روغن، نفوذ رطوبت و حفاظت قسمت های مکانیکی

Related Posts

Leave a comment