نگاهی به ترانسفورماتور قدرت و قطعات آن

نگاهی به ترانسفورماتور قدرت و قطعات آن

بدون شک تولید ، تبدیل ، انتقال ، توزیع ، مصرف ، اندازه گیری و حفاظت انرژی الکتریکی در گرو استفاده  و کاربرد انواع ترانسفورماتور می باشد.بنابراین انتخاب مناسب ، نصب و راه اندازی صحیح ، بهره برداری بهینه ، انجام آزمایش های نوعی و روتین ، سرویس و نگهداری به موقع در عملکرد و افزایش عمر مفید ترانسفورماتور نقش مؤثر و ارزنده به پی خواهد داشت.

نگاهی به ترانسفورماتور قدرت و قطعات آن
از آنجا که یک ترانسفورماتور ، مخصوصًا ترانسفورماتور قدرت قیمت بسیار بالائی دارد،تعمیر ونگهداری وپیدا کردن عیوب احتمالی ودر حال تکوین آن نیز اهمیت زیادی دارد.بنابر این با آزمایش ترانسفورماتور می توان قبل از وارد آمدن آسیب کلی به دستگاه ، ازنوع خسارت ومیزان آن آگاهی پیدا کرد تا بتوان در مورد تعمیرات لازم تصمیم گیری نمود.
علاوه بر این زمانی که یک ترانسفورماتور در اثر اشکالی به صورت خودکار قطع می شود ، با انجام تست ، میتوان ضمن تائید وقوع اشکال در ترانسفورماتور(کاذب نبودن عملکرد رله ها)، نوع ومیزان آسیب را مشخص نمود

دانلود کامل

 

Related Posts

Comments (1)

سایت خوبی دارید

Leave a comment