پلاک مشخصات ترانسفورماتورهای توزیع

پلاک مشخصات ترانسفورماتورهای توزیع

بر روی پلاک مشخصات ترانسفورماتورهای توزیع ایران ترانسفو اطلاعاتی درج شده که در بهره برداری صحیح از ترانسفورماتور کمک رسان است. در ادامه می توانید توضیحات پلاک مشخصات ترانسفورماتور توزیع را مشاهده کنید.پلاک مشخصات ترانسفورماتورهای توزیع

توضیحات پلاک مشخصات ترانسفورماتورهای توزیع (از بالا به پایین)

۱- در اولین سطر معمولا نام سازنده به همراه لوگوی این شرکت برروی پلاک درج میشود.

۲- سطر اول: در قسمت Type نوع ترانسفورماتور براساس کدبندیهای شرکت سازنده مشخص می گردد. در شرکت ایران ترانسفو کد بندی ترانسفورماتورهای توزیع به قرار ذیل است:
کد TSUN برای ترانسفورماتور نرمال (پرتلفات)
کد THUN برای ترانسفورماتور هرمتیک نرمال
کد TGUN برای ترانسفورماتور خشک
کد ESUN برای ترانسفورماتور تکفاز
کد LTSUN برای ترانسفورماتور توزیع کم تلفات

چهار رقم بعد از کد ترانسفورماتور نشان دهنده توان نامی و ولتاژ ترانسفورماتور بر اساس کد سازنده می باشد. بعنوان مثال LTSUN5044 مشخص کننده ترانسفورماتور توزیع کم تلفات با توان نامی ۱۰۰KVA و ولتاژ ۲۰KV می باشد. جدول کدهای ترانسفورماتور متعاقبا در کانال بارگذاری خواهد شد.
در قسمت No شماره سریال ترانسفورماتور حک می شود که برای هر ترانسفورماتور منحصر به فرد بوده و اهمیت بسیار زیادی دارد. کلیه مدارک مربوط به این ترانسفورماتور (اعم از مدارک طراحی، ساخت، تست، آزمون و …) براساس این شماره سریال در کارخانه سازنده بایگانی یا تحویل خریدار می گردد.

در قسمت Year سال ساخت ترانسفورماتور درج می گردد.

پلاک مشخصات ترانسفورماتور

۳- سطر دوم: در قسمت Rated Power توان نامی ترانسفورماتور (در بار نامی) برحسب کیلو ولت آمپر حک می شود.
در قسمت Kind نوع ترانسفورماتور نشان داده می شود. در اینجا PT به معنای power transformer است (در مقایسه با ترانسفورماتورهای جریان، ولتاژ و …)
نکته مهم: مطابق تعریف استاندارد IEC60076 کلیه ترانسفورماتورهای با توان نامی بیشتر از ۱KVA و ولتاژ حداقل یکی از سیم پیچها بیشتر از ۱kv ترانسفورماتورهای قدرت PT نامیده می شوند. این تعریف با تقسیم بندی رایج در ایران در خصوص ترانسفورماتورهای توزیع (حداکثر ولتاژ کمتر از ۳۳ کیلوولت) و قدرت (حداقل ولتاژ بیشتر از ۶۳ کیلوولت) متفاوت است.
در ستون آخر سطر دوم فرکانس نامی ترانسفورماتور درج می گردد.

پلاک مشخصات ترانسفورماتور

۴- سطر سوم: در قسمت Rated Voltage ولتاژ نامی در کادر وسط و ولتاژهای ماکزیمم و مینیمم (در تپ اول و تپ آخر) در بالا و پایین حک می شوند. در مستطیل مقابل نیز ولتاژ نامی ثانویه ذکر می شود. (اتصالات دقیق انشعابات و ولتاژهای متناظر هر پله تپ چنجر در دیاگرامهای پایین پلاک ذکر می شود)
در قسمت Kind of Service نوع استفاده از ترانسفورماتور ذکر می شود (مثلا ترانسفورماتور دائم تحت بار، ترانسفورماتور زمین و …) CONT در اینجا به معنای Continuous یا ترانسفورماتوری است که برای بارگیری تحت بار پیوسته طراحی شده باشد.
بخش Vector Group گروه برداری ترانسفورماتور را نشان می دهد که دانستن آن به ویژه برای موازی کردن ترانسفورماتور ضروری است.
در بخش Sys. Highest Voltages حداکثر ولتاژ سینوسی پیوسته قابل تحمل سیم پیچی ها یا Um که ترانسفورماتور براساس آن طراحی شده است ذکر می گردد. ۷٫۲/۱٫۱ بدین معناست که حداکثر ولتاژ سینوسی (فرکانس ۵۰ هرتز) قابل تحمل سمت فشار قوی ترانسفورماتور با ولتاژ نامی ۶KV برابر ۷٫۲KV و حداکثر ولتاژ سینوسی (فرکانس ۵۰ هرتز) قابل تحمل سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور با ولتاژ نامی ۰٫۴KV برابر ۱٫۱KV است. این مقادیر در استاندارد IEC60076-3 ذکر شده است.
در پلاک نامی ترانسفورماتورهای قدرت علاوه بر Sys. Highest Voltages مقادیر ولتاژ اعمالی LTAC (یا Applied در استاندارد قدیم IEC60076-3) و همچنین ولتاژ ضربه صاعقه LI برای هر سیم پیچ نیز درج می شود که توضیحات بیشتر در این خصوص در زمان معرفی پلاک نامی ترانسفورماتور های قدرت (که با پلاک نامی ترانسفورماتورهای توزیع متفاوت است) ذکر خواهد شد. پلاک مشخصات ترانسفورماتور

۵- سطر چهارم: در قسمت Rated Current جریانهای نامی اولیه و ثانویه برحسب آمپر درج می شوند.
در بخش Insulation Class کلاس عایقی کاغذ مورد استفاده در ترانسفورماتور ذکر می شود. معمولا در ترانسفورماتورهای روغنی کلاس عایق A و در ترانسفورماتورهای خشک کلاس عایق F یا H می باشد. کلاس عایق کاغذی مهمترین پارامتر در محاسبات حرارتی ترانسفورماتور و همچنین تنظیمات ترمومترها، فنها و پمپها می باشد.

۶- سطر پنجم: امپدانس اتصال کوتاه یا امپدانس ولتاژ

 پلاک مشخصات ترانسفورماتور

Related Posts

Leave a comment