دانلودها

Untitled-2nnn
Untitled-2pppp

دفترچه راهنمای کاربر ترانس های اندازه گیری جریان فشار متوسط

4VPA-4VPA1-voltage-transformer-(instalation)-1

دستورالعمل نصب و نگهداری ترانس های ولتاژ داخلی مدلهای 4VPA1 و 4VPA شرکت نیرو ترانس

666

کاتالوگ ترانس‌های روغنی هرمتیک ایران ترانسفو

555

کاتالوگ ترانس‌های توزیع روغنی ایران ترانسفو

کاتالوگ شرکت نیرو ترانس (Niroutrans)

Untitled-2

نقشه ابعادی ترانسفورماتورهای اندازه گیری مرکب (MOF) سه فاز 33kv

888

کاتالوگ ترانس های خشک رزینی ایران ترانسفو

777

راهنمای نصب و بهره‌برداری ترانسفورماتورهای توزیع روغنی

دستورالعمل نصب و بهره برداری ترانس جریان(Clamp CT)

999

بروشور ترانس‌های روغنی کم‌تلفات ایران ترانسفو